Новини

ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

Одна з найцікавіших писемних пам’яток у колекції Сумського обласного краєзнавчого музею – рукописне службове Євангеліє.

Місце та час створення книги оповиті таємницею – так само, як і особа переписувача Святого Письма. Найчастіше переписуванням богослужбової літератури займались ченці, священники, дяки, інші освічені люди – задля спасіння душі (бо ця праця вважалась богоугодною) або ж для заробітку.

Тексти, заставки (малюнки на першій сторінці кожного розділу) та ініціали (великі літери на початку кожного розділу) виконані вручну. Нелегкою була ця робота: «три персти пишуть, а все болить тіло» — писав про неї український поет XVII ст. Іван Величковський. «Як радіє жених, коли бачить невісту свою, так радіє писець, коли бачить останній лист списаної книги» — зазначав переписувач одного з стародавніх рукописів.

Текст Євангелія писаний церковнослов’янською мовою, півуставним типом письма. Замість великої літери «С» переписувач уживав грецьку літеру Σ («сигма»): така буквозаміна часто зустрічається у східнослов’янських рукописах ХVІІ ст. Цю саму особливість у контрактурі (тобто скороченому написанні) імені Ісуса Христа бачимо на середнику – овальному медальйоні, що прикрашає оксамитову обкладинку Євангелія.

Вклеєні у книгу друковані гравюри зображають євангелістів Матфея та Іоанна. Внизу – підписи «1701 NZ» та «Никодим», які вказують на авторство відомого українського гравера Никодима Зубрицького (?-1724).

Більше про «живу» історію рукопису розповідають маргіналії – записи власників книги на полях і окремих аркушах. Один із них – священник церкви Покрови Пресвятої Богородиці с. Клишки (нині Шосткинського району) отець Зиновій – залишив чимало нотаток: біблійних цитат, фрагментів молитов, рядків релігійно-філософської поезії, в тому числі староукраїнською та латинською мовами. Читаючи їх, поринаємо в інший світ – цінностей, духовних пошуків і переживань людини початку ХVIII століття. Дивовижно, але ця, хоч і не надто пишна за оздобленням, але від цього не менш цінна пам’ятка рукописної книжності і сьогодні промовляє до нас мовою пращурів…

Іванова Віра — кандидат історичних наук, учений секретар Сумського обласного краєзнавчого музею