Новини

Сапухіна Лада, Білинська Лариса. Документальні матеріали з історії Сум 50-60-х років ХVII ст. в науково-допоміжному фонді Сумського обласного краєзнавчого музею

В Сумському обласному краєзнавчому музеї зберігається чимало фотокопій старовинних документів, замовлених його співробітниками в Центральному (тепер Російському) державному архіві давніх актів ще в 70-і рр. минулого століття. Більшість цих документів стосуються м. Суми в перші роки його…

Сапухіна Лада. Внесок родини Полетик з Роменщини у вітчизняну науку, культуру та громадсько-політичне життя

В Україні ХVIII ст. було чимало освічених шляхетських родин, окремі представники яких залишили помітний слід в історії вітчизняної науки, культури, в суспільно-політичному житті. До їх числа, зокрема, належала родина Полетик з Роменщини. Вона виводила свій родовід…

Конотоп Аліна. З історії телефонізації Сумщини в кінці ХІХ — на початку ХХ століття.

Цікаве питання: «Куди рухається «світ електронних технологій?». Сьогодні кожен з нас не уявляє свого життя без телефона, радіо, телевізора чи комп’ютера. Всі ці речі – відкриття минулого століття. З’ясуємо, як і коли на території сучасної Сумщини…

Іванова Віра. З історії археологічних досліджень В.А.Богусевича на Сумщині

За час існування Сумського обласного краєзнавчого музею його наукові співробітники неодноразово працювали з такими дослідниками як Б. О. Рибаков, Д. Т. Березовець, С. С. Березанська, О. В. Сухобоков та багатьма іншими. Сумська земля здавна славилась своєю унікальною і багатогранною історичною долею, а тому завжди…

Сапухіна Лада. Маловідомий перекладач українською мовою Нового Завіту П.С.Морачевський

Поет і письменник Пилип Семенович Морачевський (14,11.1806–17.04.1879) ніколи не користувався широкою відомістю і вже наприкінці XIX ст. вважався забутим. Нині його ім’я відоме лише вузькому колу літературознавців, викладачів вузів, шанувальників літератури. Мабуть, найбільшої слави зажив Морачевський…

Сапухіна Лада. Сумська фортеця в описах другої половини ХVII — початку ХVIII століття

У 2005 роді Суми урочисто відзначили своє 350-річчя. З-поміж кількох дат їх заснування (1651, 1652, 1653, 1655 та ін.) зрештою зупинились на 1655 р., обґрунтованому ще на початку 30-х рр. XX ст. українським істориком і археографом В. Д. Юркевичем і…

Євтушенко Ніна. Комплекс матеріалів Б.І.Блінера з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею

У 1992 р. до фондів Сумського обласного краєзнавчого музею надійшов комплекс матеріалів, який зберіг і передав Б. І. Блінер – мешканець м. Суми, активний член добровільного історико-просвітницького товариства «Меморіал». У 1936 р. він був необґрунтовано притягнутий до кримінальної відповідальності і…

Сапухіна Лада. Документальні матеріали українських істориків у фондах Сумського обласного краєзнавчого музею.

Сумський обласний краєзнавчий музей має досить велике зібрання документальних матеріалів. У ньому налічується понад 20 тисяч одиниць збереження, які охоплюють період, починаючи з другої половини ХVІІ ст. і до сьогодення. Переважна більшість документальних матеріалів стосується пожовтневих…