Новини

ЗАНЯТТЯ З ЕТНОГРАФІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ

8 липня до Сумського обласного краєзнавчого музею завітали студенти ІІ курсу ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка. В межах проходження етнографічної практики майбутні історики знайомилися з традиційною культурою Сумщини: історією народного костюму, ремесел і побуту, звичаєвого права, інших явищ матеріальної і духовної культури. Студенти також отримали нагоду особисто попрацювати з етнографічною колекцією музею. Заняття провели наукові співробітники Валентина КОСТЕНКО та Олена ОПАНАСЮК.