Новини

МУЗЕЙНА АРХЕОЛОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ

Днями завершилась навчальна археологічна практика студентів І курсу ННІ історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А. С Макаренка. Протягом двох тижнів майбутні історики під керівництвом завідувачки науково-дослідного сектору археології Лариси БІЛИНСЬКОЇ працювали з матеріалами давньоруського часу з розкопок літописних міст Сумщини. Студенти опановували методику камеральних робіт, правила ведення польової документації, навички досліджень археологічних старожитностей.