Новини

Розпочато співпрацю з Інститутом археології НАН України з вивчення ранньослов’янського вбрання ІІІ-VІІ ст. за матеріалами, що зберігаються у фондах музею.

У березні 2019 р. Сумський обласний краєзнавчий музей та Інститут археології НАН України уклали угоду про співпрацю у науковій, експозиційній та просвітницькій сферах.
У рамках планової теми «Матеріали до археологічного атласу України (слов’яни та їх сусіди в І тис. н. е.)» відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України розпочато спільне вивчення матеріалів пізньоримської доби (ІІІ–V ст.) та епохи Великого розселення слов’ян (V–VII ст.) з колекції Сумського обласного краєзнавчого музею.
Першим етапом цієї роботи стало опрацювання трьох скарбів VII ст., виявлених на території Сумщини і переданих до фондів музею протягом останніх років. Наразі їх дослідження проводять кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України, член ВГО «Спілка археологів України» ЯРОСЛАВ ВОЛОДАРЕЦЬ-УРБАНОВИЧ та завідувачка науково-дослідного сектору археології Сумського обласного краєзнавчого музею, член ВГО «Спілка археологів України» ЛАРИСА БІЛИНСЬКА.

http://iananu.org.ua/struktura-ia/naukovi-viddili/viddil-arkheologiji-rannikh-slov-yan-ta-regionalnikh-polovikh-doslidzhen/spivrobitniki/volodarets-urbanovich-ya-v

http://iananu.org.ua/pro-institut

http://vgosau.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58