Новини

Давньоруська плінфа

Розкопки на Городку в м. Путивль. 1960 р. Плінфа. Кераміка. 30-і роки ХІІІ ст. Давня Русь. Розкопки В. Богусевича 1959–1960 років. Найдавнішою кам’яною спорудою, відомою на теренах Сумщини, є давньоруський храм у м. Путивль. Зведений у 30-х…

Викопні рештки белемнітів

Більше 136 мільйонів років тому, у крейдовий період, територія сучасної Сумщини була вкрита морем. Про це свідчать скам’янілі залишки молюсків, які часто знаходять у крейдяних породах біля сіл Могриця, Михайлівка, Кровне, Василівка Сумського району, села Заруцьке…

РЕВІЗЬКІ КАЗКИ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ПОВІТУ СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1835 р.)

Ревізькі казки – документальні результати переписів податного населення Російської імперії протягом 1718 – 1858 рр., одне з найпоширеніших обліково-статистичних джерел, що використовується у генеалогічних, демографічних і краєзнавчих дослідженнях. У фондах Сумського обласного краєзнавчого музею зберігається зшиток…

Кролевецьке ткацтво

Сумська земля здавна славиться художнім перебірним ткацтвом, центром якого стало м. Кролевець. Ткацький промисел поширювався тут ще у ранньослов’янські часи, а цехове виробництво було організовано наприкінці XVII – на початку XVIІІ ст. З розвитком міста стрімко зростала…

Кістяний гребінь

У колекції Сумського обласного краєзнавчого музею є кілька кістяних гребінців із давньоруських міст, що досліджувалися на території області. Один такий гребінець виявлений під час розкопок на посаді давньоруського міста біля с. Ницаха Тростянецького району. Виріб прикрашений уздовж…

Пряслице з написом «СЛАВНО»

Пряслице. Пірофіліт. ХІ–ХІІ ст. Давня Русь. Розкопки О. В.Сухобокова, 1986 р. Виявлене на території зруйнованого курганного могильника біля с. Ницаха Тростянецького району Сумської області. Пряслице – тягарець, який насаджували на веретено, щоб покращити його обертання. Їх виготовляли…

Викопні рештки мамонтової фауни

У фондовому зібранні Сумського обласного краєзнавчого музею зберігаються унікальні експонати, які розповідають про історію та природу Сумщини у найдавніші часи – викопні рештки прадавніх тварин так званої «мамонтової фауни»: мамонтів, волохатих носорогів, турів, північних оленів, зубрів….

Хрест-складень (енколпіон)

Хрест-складень (енколпіон). Бронза. Кінець ХІІ – перша половина ХІІІ ст. Давня Русь. Розкопки О.В. Сухобокова, 1976 р. Складані нагрудні хрести-енколпіони з’явились на Русі з Візантії разом із поширенням християнства. Ці хрести також називають мощевиками: у них…

Стародавнє рало

Дерев’яні землеробські знаряддя є рідкісними   археологічними знахідками, і, як правило, їх знаходять поза межами археологічних пам’яток: в болотах, де зберігається деревина, на периферії освоєних людиною територій. Одним з найцінніших, ексклюзивних експонатів краєзнавчого музею є дерев’яне рало,…

Глеки з Жигайлівки

Влітку 1964 р. на березі р. Боромля біля с. Жигайлівка Тростянецького району під час земляних робіт (спорудження дамби ставка) було знайдено два срібні глеки, що датуються кінцем ІV – початком V ст. На початку 1966 р….