News

Біографія Г.Р. Державіна.

SVK 051У фондах Сумського обласного краєзнавчого музею зберігається велика кількість документів, що розповідають про життєвий та творчий шлях відомих особистостей. Одним з таких документів є рукописна чернетка біографії Г.Р. Державіна, правки до якої було зроблено ним власноручно. Біографія була написана його другом В.В. Капністом.

Доказом того, що уточнення були зроблені саме Г.Р. Державіним є характер виправлень, здебільшого це уточнення дат, біографічних відомостей, редагування. У 1999 р. було проведено науково-дослідну експертно-криміналістичну експертизу, що підтвердила припущення краєзнавців. Музей отримав висновок експертизи, в якому зазначено, що чернетка біографії Г.Р. Державіна була написана В.В. Капністом, а правки внесені самим Г.Р. Державіним.

До нашого музею документ потрапив на початку 60-х рр. ХХ ст. з Лебедина де був знайдений на горищі колишньої земської управи директором Сумського краєзнавчого музею Г.С. Долгіним серед численних паперів різних поміщиків лебединського повіту. Знаходження рукописного тексту біографії Г.Р. Державіна на Сумщині пов’язують з ім’ям Капніста Василя Васильовича.

SVK 043В.В. Капніст (1753 – 1823 рр.) – видатний письменник, поет, український політичний діяч. Народився в  с. Обухівка нині Миргородського району Полтавської області. Село Михайлівна Лебединського повіту перебувало у власності Капністів, тому частина їх сімейного архіву могла знаходитися тут. Батько В.В. Капніста був бригадиром п’яти слобідських полків. Мати походила з давнього старшинського роду і виховувала своїх дітей у дусі патріотизму.

З п’ятнадцяти років В. Капніст був зарахований на військову службу, де близько познайомився з   Г.Р. Державіним. У 80-х рр. ХVIII ст. В. Капніст та Г. Державін входили до одного літературного гуртка. Після служби в російській армії, у зв’язку із скрутним матеріальним становищем В.Капніст працював контролером го­ловного поштового управління у Петербурзі. В цей час він був уже відомим поетом, який друкувався у столичних журналах. 1783 р. В.Капніст повернувся на Україну де користувався великим авторитетом серед дво­рянства. Він виступав за відновлення Гетьманської влади на Україні. Наприкінці ХУІІІ ст. поет перебував на Сумщині, зокрема в с. Попівці (нині с. Залізняк Сумського району). Спілкувався з О. Паліциним, В. Каразіним. Помер В. Капніст у 1823 р. в с. Кобинці нині Миргородського району Полтавської області.

Гаврил Романович Державін (1743 – 1816 рр.) російський поет епохи Просвітництва, представник класицизму. Популярність до нього приходить після написання оди «Феліца», яка звеличує російську імператрицю Катерину ІІ. Після цього починається стрімкий кар’єрний ріст поета. Він був губернатором Тамбовської губернії, сенатором при Катерині ІІ, міністром юстиції у роки правління Олександра І лише у 1809 р. офіційно пішов у відставку з усіх державних постів.

Документ являє собою зшиток з чотирьох листів блакитного паперу з водяними знаками Углицької фабрики Лаврентія Попова, внизу дата «1804». Текст на восьми сторінках написаний ліворуч шириною приблизно 14 см. праворуч залишено місце шириною 8 см. для правки.

Текст починається словами «Державин  Гаврила Романович … ». Біографія охоплює період з часу народження 1743 р. до виходу Г.Р. Державіна у відставку в 1803 р. В документі вміщені відомості про походження сім’ї, військову службу батька, навчання, захоплення малюванням та музикою, державну службу Г.Р. Державіна. Текст не завершений і переривається на половині фрази словами: «При всех сих столь различных и важных должностях…».

Сьогодні рукописна біографія Г.Р. Державіна – це експонат основного фонду Сумського обласного краєзнавчого музею.