News

Кам’яна баба

У перекладі з тюркського «балбал» означає «праотець». Згодом це слово перетворилось у «баба» (до речі, наголос припадає на останній склад). Половці створювали у ІХ – ХІІІ ст. таких кам’яних ідолів для вшанування предків. Їх встановлювали на…

Біографія Г.Р. Державіна.

У фондах Сумського обласного краєзнавчого музею зберігається велика кількість документів, що розповідають про життєвий та творчий шлях відомих особистостей. Одним з таких документів є рукописна чернетка біографії Г.Р. Державіна, правки до якої було зроблено ним власноручно….

Скринька для зберігання цехової казни

Протягом ХVІІ – ХVІІІ ст. значно зростають і розвиваються міста краю, які були центрами ремісничого виробництва і торгівлі. Збільшилась кількість міського населення. Основну категорію міського населення складали ремісники, які об’єднувались у цехи. На чолі кожного цеху…